Aansprakelijkheidsverzekering

De juiste dekking voor uw situatie

Wanneer ben je aansprakelijk en wanneer niet?

Als ondernemer krijg je te maken met verschillende risico's op het gebied van aansprakelijkheid. 

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de gevolgen van een handelen of nalaten. Het gaat hierbij vaak om materiële schade, maar soms ook om letselschade bij een klant of werknemer. Dit kan qua kosten hoog oplopen. De juiste dekking bepalen? Daar helpen wij je graag bij. 

Werkgeversaansprakelijkheid: je bent als werkgever wettelijk aansprakelijk op het moment dat één van je medewerkers onder werktijd letselschade oploopt. Ook als dit in het verkeer plaatsvindt. Een ingrijpende wet met verstrekkende gevolgen. 

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de financiële gevolgen van een door jou uitgebracht (foutief) advies. Als blijkt dat je een fout hebt gemaakt, zijn de (financiële) gevolgen vaak niet te overzien. Diverse brancheorganisaties eisen een bepaalde dekking en/of bepaalde minimaal verzekerde bedragen. Wij zorgen ervoor dat jouw polis voldoet aan alle eisen.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor bestuurders die privé aansprakelijk gesteld worden voor 'kennelijk onbehoorlijk bestuur', ook als dit door een medebestuurder is veroorzaakt. 

Proactief inspelen op je bedrijfsrisico's?
Tichelaar Verzekeringen neemt jouw verzekeringszorgen uit handen. Met meer dan 25 jaar ervaring ben je bij ons altijd verzekerd van passend advies. Neem gerust contact met ons op of vraag direct een adviesgesprek aan. 

Vraag een gesprek aan