Verzekeringen voor VvE's

Een collectief verzekeringspakket

Stel een collectief verzekeringspakket samen voor jouw Vereniging van Eigenaars (VvE)

Zit jij in het bestuur van een Vereniging van Eigenaars en wil je alles goed geregeld hebben? Dan ben je bij Tichelaar Verzekeringen aan het juiste adres. Met een collectief verzekeringspakket zijn alle bewoners verzekerd van zorgeloos woonplezier. Wij ondersteunen je op de volgende gebieden: 

Gebouw / opstal
De belangrijkste verzekering voor een VvE is de opstalverzekering. Deze biedt dekking tegen onder andere de gevolgen van brand, ontploffing, storm, waterschade en allerlei andere oorzaken. Een taxatierapport met de herbouwwaarde is verplicht en voorkomt discussie achteraf.

  • Gaat het om appartementen en/of kantoren? Dan bieden wij een scherp tarief.
  • Gaat het om winkels en/of horeca? Dan berekenen wij de premie op aanvraag. 

Glas
Glas is kostbaar en kwetsbaar. Daarom biedt deze verzekering een uitgebreide dekking op jouw glas. Heb je schade aan het lichtdoorlatende glas in je bedrijfspand? Dan wordt dit vergoed. Daaronder valt ook het glas in trappenhuizen, bij-en aangebouwen, windschermen, balkons en terreinafscheidingen.  
 
Aansprakelijkheid
De algemene aansprakelijkheidsverzekering is sinds enige jaren een verplichte verzekering voor de VvE. Deze biedt dekking wanneer de VvE wettelijk aansprakelijk is. 

Vervangende woonruimte (een unieke dekking)
Na een calamiteit als brand, wil je als bewoner natuurlijk zo snel mogelijk vervangende woonruimte. De verzekeraars vergoeden de kosten van tijdelijk vervangende woonruimte (bij familie/vrienden of elders) tot uiterlijk 52 weken na de schadedatum, indien de bewoner (na een verzekerde schade op basis van onze brandverzekering) tijdelijk niet in het appartement kan wonen.

  • Extra huurlasten tot maximaal 1.500 euro per maand.
  • Huurderving tot maximaal 650 euro per maand. 

Naast de bovengenoemde kosten, betalen verzekeraars een tegemoetkoming in de inrichtingskosten van de tijdelijke vervangende woonruimte.

Rechtsbijstand
Zeker niet minder belangrijk dan de gebouwenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering, is de rechtsbijstandverzekering. De VvE is immers een eigen rechtspersoon die met diverse partijen verbintenissen en relaties aangaat. Wij verzorgen de premie op aanvraag.
 
Bestuurdersaansprakelijkheid
Dit is een betrekkelijk nieuwe verzekering, die speciaal voor VvE's is ontwikkeld. Word jij als (afgetreden) bestuurder aansprakelijk gesteld voor schade? Deze verzekering dekt de kosten. Naast de financiële schade aan derden, worden ook de wettelijke rente en kosten van verweer vergoed (gemaximeerd). De premie is afhankelijk van het gekozen verzekerde bedrag.
 
Milieuschade
De milieuschadeverzekering voor de VvE biedt uitkomst bij toegebrachte milieuschade. Deze verzekering is met name relevant voor oudere gebouwen. Ook als je commerciële activiteiten in een gebouw organiseert, dekt deze verzekering de risico's af. Wij verzorgen de premie op aanvraag.

Heb je vragen of wil je een offerte aanvragen? 

Neem contact op